การสืบค้นคำสำคัญ

การสืบค้นแบบคำสำคัญ (Keyword) คือ การสืบค้นคำสำคัญ หรือข้อความที่ต้องการสืบค้นในตำแหน่งใดของรายการก็ได้ เช่น ตำแหน่งแรก ตรงกลาง หรือตำแหน่งสุดท้าย สามารถค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และหัวเรื่อง

คำค้น คำหรือวลี        
ประเภท
   
ภาษา
ปีที่เริ่ม  
ปีที่สิ้นสุด